• Milli Siber Güvenlik Çözümü
cloud cloud cloud cloud cloud cloud
cloud cloud

Ahtapot BSGS Geliştirme Manifestosu

Ahtapot BSGS

Ahtapot BSGS çok katmanlı bütünleşik siber güvenlik sistemidir.

Ahtapot BSGS 100% özgürdür. Bütün bileşenlerin yönergeler uyarınca özgür olacağı taahhüt altındadır. Özgür olmayan yazılımları geliştiren ve kullanan kullanıcılara destek verilecektir. Sistem özgür olmayan yazılımlara ait bir unsura asla bağımlı kalmayacaktır.

Ahtapot BSGS ekibi tarafından üretilenler, özgür yazılım topluluğuyla paylaşılacaktır. Yeni bir bileşen yazdığımızda, bunları Ahtapot BSGS Özgür Yazılım yönergeleriyle uyumlu bir şekilde lisanslanacaktır.

Sorunlar gizlenmeyecek, hata-bildirim veritabanının tamamı açık tutulacaktır.

Ahtapot BSGS 'nin önceliği, kamu kurum ve kuruluşlarının Siber Güvenlik ihtiyaçları ve özgür yazılımdır. Projeyi, bu öncelikler yönlendirecektir. Sadece Pardus/Linux değil, kullanıcıların farklı bilgisayar ortamlarındaki çalışmlarından ortaya çıkacak ihtiyaçlarına destek sunulacaktır.

Başkalarının Ahtapot BSGS bileşenlerini içeren dağıtımlar oluşturmasına müsade edilecektir ve bu hedefleri desteklemek gayesiyle bu tip kullanımlara engel hiçbir yasal kısıtlama taşımayan yüksek kalitede tümleşik bir sistem geliştirilmeye devam edilecektir.

Kalite Standartlarımızı karşılamayan eserler için, paket depolarımızda, "testing" ve/veya "non-free" alanları sağlanacaktır.

Ahtapot BSGS Özgür Yazılım Yönergesi

1. Ahtapot BSGS yeniden dağıtımda bulunan bir eser'e ait lisans, herhangi bir şahsın çok sayıda farklı kaynaktan program içeren bir datğıtımın parçası olarak satmasını veya dağıtmasını kısıtlamaz. Lisans, böyle bir satış için telif bedeli veya başka bir ücret şart koşmaz.

2. Program kaynak kodu içermeli ve kaynak kodla beraber derlenmiş formda dağıtıma izin vermelidir. 3. Ahtapot BSGS'den türetilmiş, değişiklilere ve bu bunların orijinal yazılımın lisansında belirtilen şartlarla dağıtımına izin verilmektedir.

4. Kaynak kodun değiştirilmiş halde dağıtımını, -sadece- yeniden oluşturma sırasında programın değiştirilmesini sağlayan "yama (patch) dosyaları"nın kaynak kodla birlikte verilmesine müsaade etmesi halinde kısıtlayabilir. Türetilmiş ürünler orijinal yazılımdan farklı bir isim veya sürüm numarası taşımasını şart koşulabilir.

5. Ahtapot BSGS lisansı, kişi veya zümre ayrımı gözetmemektedir.

6. Ahtapot BSGS lisansı, herhangi bir özel çalışma sahasında programın kullanımını kısıtlamaz.Dünyanın en büyük açık kaynak dağıtım topluluğunun bir parçası olarak, açık geliştirme modelinin, daha stabil, güvenli ve yaratıcı teknojiler yaratmak konusunda yardımcı olduğuna inanıyoruz. Ahtapot BSGS olarak, açık kaynak lisansları korumak ve topluluk desteği sağlayarak teknolojiyi uç noktalarına kadar zorlayarak yazılım geliştirme için ek çaba sarfediyoruz.

Biz, Açık Kaynak usulü yazılım geliştiriyoruz; bu açık forumlar, topluluklardan alınan fikirlerin, sorunlara çözüm üretmek için yeni teknolojiler geliştirilmesini içeren bir disiplinden oluşmaktadır. Bu disiplin, Ahtapot BSGS ekibi olarak yaptığımız herşeyi etkilemektedir. Günümüz lider IT kurumlarının pek çoğu "kurumsal açık kaynak" yaklaşımının önemli olduğunu konusunda hemfikirdir.

Kendimize özgün geliştirme modelimizle, topluluk tarafından geliştirilen yazılımları, sıkılaştırıp, hata ayıklamasından geçirip, güvenlik açıklarını yamalayıp, yeni özellikler ekleyerek dağıtıyoruz. Bu geliştirmeleri daha sonra topluluk projelerine de yansıtarak, topluluğun gelişmesini sağlayıp, tüm açık kaynak kullanıcılarının faydalanmasını sağlıyoruz.

Ahtapot BSGS Ekibi